Bicom čip

Aparatura za memorisanje BICOM aparata skladišti frekvencijski kod u BICOM čip. On je integrisan u čeličnu košuljicu tako da ne može da zrači terapeutsku informaciju u okolinu.

Oprema za memorisanje je uključena u bipolarni cilindar vezan za modulacionu elektrodu. Dipolni gajtan modulacione elektrode prikljucen je u dipolni cilindar opreme za memorisanje. Na taj način ne uskladištavaju se samo terapijske frekvencije pacijenta ili supstanci već I frekvencijski kodovi specijalnog magnetnog polaj ( uskladištenog od DMI terapije )

Pre terapije se čip prekriven zaštitnim papirom stavlja u ležište cilindara za memorisanje I poklopac na njemu mora da se spusti. Dok se kod pacijenta sprovodi terapija, odgovarajući frekvencijski kod kao I informacija magnetnog polja bivaju uskladišteni u čipu. Odmah posle terapije čip treba da se zakači na pacijentovo telo.

 


PITANJA I ODGOVORI

Gde se kači čip?

1 - na mesto tegoba
2 - dva prsta ispod pupka
3 - između VI I VII vratnog pršljena
4 - na mesto koje je našao terapeut testiranjem
Koža gde se fiksira čip ne sme da bude masna.

- Da li BICOM čip može da se koristi drugi put?
* Ovo se ne preporučuje iz higijenskih razloga I zahtevalo bi previše posla. Nikad ne koristite isti čip kod drugog pacijenta!

- Da li se čipovi mogu napuniti elektrosmogom, radioaktivnošću ili sunčevim UV zračenjem?
* Ne. Da bi se memorisla informacija potrebna je oprema (jako magnetno polje). Elektrosmog, radioaktivnost I UV zračenje su previše slabi.

- Kolko dugo traje terapijski efekat uskladištene informacije?
* Posle oko 4 nedelje terapijski efekat opada.

- Da li pacijent može da se povredi metalnim rubom čipa?
* Ne, normalno ne ali, ako su pantalone veoma uske, patent zatvarač može da povuče čip I ogrebe kožu. Ti pacijenti odaberu drugo mesto za postavljanje čipa.

- Da li je čip moguće neutralistai?
* Ne to nije moguće.

- Kad se nosi čip, da li će biti neke preterane terapije?
* Ne telo uzima koliko mu je potrebno informacija.

- Da li bi trebalo da skinemo čip pre sledeće terapije?
* Da, pošto čip emituje terapijsku informaciju, koja bi bila preneta u input aparata. Promena terapijske informacije ne bi trebalo da se desi zbog zakačenog čipa. I pre svega čip treba da se skine pre testiranja.

- Da li je moguće da se frekvencije toksičnih supstanci prenesu zajednio sa posebnim kodom frekvencija tela na čip?
* Preporučljivo je da se uskladište toksične materije stresori kako što je živa na poseban čip zato što ga je potrebno nositi mnogo duže nego onaj čip sa frekvencijama tela.

- Da li je potrebno ukloniti čip prilikom aerodromske bezbednosne kontrole?
* Zavisno od njegove osetljivosti oprema za bezbednosnu kontrolu može da reaguje na čip. Preporučuje se da se skine ako želite izbegnete objašnjavanja. Prilikom uklanjanja čipa njegova terapijska sposobnost se ne gubi i nema skladištenja neželjenog zračenja.

-Da li se mogu pojaviti neke kožne reakcija?
* Normalno ne. U veoma retkim slučajavima bile su primećene kožne promene koje nisu obavezno bile alergijskog porekla već mogu biti prva reakcija na terapiju koja će se smanjiti. Kod veoma osetljivih pacijenata treba razmišljati o stavljanja čipa u gazu i da se tako nosi uz telo (na primer, kod žena u grudnjaku).

 


Bicom čipovi i oprema za memorisanje

- Pouzdan produžetak terapije
- Lako rukovanje
- Mogućnost da se uskladišti BICOM magnetno-frekventni kod (BMF) i dinamički multiinpulsni paketi (DMI)

 

Prijatelji Centra